Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Lahden Siemen ja Kone Oy
Y-tunnus: 0782375-5
Kauppakatu 27
15140 Lahti

Rekisteriasioita hoitava henkilö

henri.liuksiala@siemenjakone.fi

Rekisterin nimi

Lahden Siemen ja Kone

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Lahden Siemen ja Kone Oy asiakkaaksi, ostanut Lahden Siemeneltä ja Koneelta tuotteen tai palvelun, tai osallistunut Lahden Siemen ja Koneen järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä Lahden Siemenellä ja Koneella seuraavia tarkoituksia varten: asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, laskutus ja perintä, tilausten arkistointi ja käsittely, tiedotus, markkinointi, tilastointi, rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen, asiakaskyselyt ja muut kyselyt sekä muut vastaavat tarkoitukset. Tietoja voidaan käyttää myös henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä itse tallentaa sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausten yhteydessä tallennetaan myös tiedot käsitellyistä tilauksista sekä tilauksien toimitusten seurantatiedot. Tilauksen yhteydessä saatetaan tallentaa myös tilaajan IP-osoite.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lahden Siemen ja Kone Oy:n käytössä, paitsi Lahden Siemen ja Kone Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, tilausten toimituksiin tai luotto- tai maksupäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lahden Siemen ja Kone Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi tilausten toimitukseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Asiakasyrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään Lahden Siemen ja Kone Oy:n käyttämästä rekisteristä käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu salasanoilla ulkopuolisilta.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakas voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Lahden Siemen ja Kone Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.